Studiekeuzebegeleiding bij heroriëntering  

T-coaching wil jou een inzicht geven in wie je bent en je vanuit dat perspectief een doelgerichte keuze laten maken naar jouw toekomstige bedrijfsactiviteiten. Wat je de mogelijkheid biedt om een energiegevende job & verrijkend privéleven voor jezelf te creëren. 

Jij, die wil heroriënteren, laten excelleren binnen jouw context door je een helder inzicht aan te reiken in de eigen passies & talenten enerzijds en door je een concreet zicht te bieden op het uitgebreid opleidingsaanbod anderzijds.Ik val. Ik misluk. Ik faal. Dit gaat door totdat ik stop zeg.

Ik sta op. Ik leer. Ik groei. Ik win.

(Voorpositiviteit.nl)